BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zjisti víc Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tým advokátů poskytuje klientům byznysově orientované a inovativní právní řešení na nejvyšší úrovni. Jestli zamýšlíte rozběhnout anebo rozšířit svoje podnikání v České republice nebo na Slovensku, je naše advokátní kancelář tou správnou volbou. Soustřeďte se na rozvíjení Vašeho core byznysu a starosti s právními záležitostmi přenechejte nám.

Jsme si vědomi toho, že komplexní právní ochrana má jen malý význam, pokud Vás zároveň omezuje v dalším rozvoji a úsilí o dosažení vyšších zisků. Proto v naší advokátní praxi bereme tento často opomíjený fakt na zřetel, což naši klienti velmi oceňují.

Nenabízíme Vám bezbřehé právní analýzy problémů. Nabízíme jejich řešení. Našim cílem jsou praktické a efektivní postupy, které zjednoduší Vaše podnikatelské aktivity a přinesou výsledky.


Advokátní kancelář CHZ poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství ve všech významných právních odvětvích v České republice a na Slovensku. Specializujeme se zejména na poradenství v oblasti IT práva, telekomunikačního práva, práva duševního vlastnictví, farmaceutického práva a medicínského práva.

Ať už se potýkáte s jakýmikoli problémem v oblasti IT jako např. outsourcing, ochrana dat, projektová dokumentace, big data, anebo E-Commerce, anebo plánujete využít Váš vynález pro rozjezd prosperujícího podniku, jsme tu pro Vás. Poskytneme Vám právní poradenství v souladu s Vaší podnikatelskou strategií a náš striktně obchodně zaměřený přístup posune Váš byznys dopředu.

Náš advokátní tým se snaží neustále posouvat hranice kvality právních služeb, protože tu vidíme velký prostor pro zlepšení. Zejména informační technologie a biotechnologie představují klíčové oblasti budoucího pokroku.

Věříme proto, že budoucí úspěch naší advokátní kanceláře je podmíněn pochopením a hlubokou znalostí těchto nových technologických odvětví.

Náš advokátní tým se snaží neustále posouvat hranice kvality právních služeb, protože tu vidíme velký prostor pro zlepšení. Zejména informační technologie a biotechnologie představují klíčové oblasti budoucího pokroku.

Našim prvním cílem je minimalizace rizika vzniku škody na straně klienta a současně zachování jeho práv v co nejširším možném rozsahu. Následně připravíme návrh účinného řešení celé záležitosti, a to s přihlédnutím ke lhůtám, nákladům a goodwill klienta. a potencionálním obchodním vztahům klienta. Po odsouhlasení další strategie usilujeme o rychlé dosažení vytyčeného cíle.

SPECIALIZACE

 • Korporátní poradenství
 • Bankovní a finanční právo
 • Litigace a řešení sporů
 • IT právo & telekomunikace
 • Farmaceutické a medicínské právo
 • Duševní vlastnictví
 • Fúze a akvizice
 • Soutěžní právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunální právo
MARIÁN ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Během své profesionální kariéry získal Marián rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva, řízení společností, IP/IT práva, v rámci kterých poskytoval právní služby pro mezinárodní klientelu. Zabývá se právním poradenstvím při zakládání a etablování úspěšných podniků (domácích i zahraničních) v České a Slovenské republice, a to nejen z právního, ale i z ekonomického a obchodního hlediska.

tel.: +421 949 110 446
email: cuprik@achz.sk
vizitka: stáhnout

JURAJ HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Jako člen týmu předních tuzemských a zahraničních advokátních kanceláří se Juraj zúčastnil mnohých významných právních transakcí Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT práva a telekomunikací, fúzí a akvizicí, řešení soudních sporů, jako i farmaceutického a medicínského práva. Juraj je držitelem mezinárodního právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Německo) a získal praktické zkušenosti i v oblasti německého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.sk
vizitka: stáhnout

MARTIN ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Předtím, než se Martin stal partnerem v CHZ, pracoval několik roků v lokálních českých advokátních kancelářích se zaměřením na služby pro obchodní korporace. Jeho zkušenosti v obchodní, korporátní a pracovní agendě mu dávají schopnost porozumět motivaci a cílům našich klientů, ať už teprve začínají podnikat anebo úspěšně podnikají už několik let.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz
vizitka: stáhnout

ANDY CHENG (HKG)
ANDY CHENG (HKG)Partner

Andy Cheng, is a lawyer qualified in Hong Kong and the United Kingdom with vast experiences in corporate and commercial law. Prior to establishing Andy Cheng Law Firm, he was an IPO lawyer with an international law firm in Hong Kong. He has been studying in Keio University, Japan, and is completely fluent in Japanese. Currently, he is the legal advisor appointed by the JETRO in Hong Kong as well as the contributor to the legal column of Hongkong Post, a paper for the Japanese community in Hong Kong.

email: andy@andysolicitor.com

KATARÍNA ŽÁKOVÁ
KATARÍNA ŽÁKOVÁAdvokát

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství podnikatelům s česko-polským působením. Bohaté zkušenosti má dále v zastupování klientů v řízení před Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Vedle své advokátní činnosti Katarzyna vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Kralovy v Praze.

tel.: +420 723 085 085
email: krzyzankova@achz.cz
vizitka: stáhnout

____________(CN)
____________(CN)Advokát

Lorem Ipsum

email: ____@achz.sk

ADAM GAJDOŠ
ADAM GAJDOŠAdvokát

Adam Gajdoš je advokát s několikaletou praxí a zkušenostmi získanými při poskytování právních služeb české a mezinárodní klientele. Adam se specializuje zejména na mezinárodní a evropské právo, zdravotnické a farmaceutické právo, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, smluvní právo, litigace a právo obchodní. Adam se věnuje rovněž právu informačních technologií, právu životního prostředí, pracovnímu právu a veřejným zakázkám a výběrovým řízením. Adam absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v rámci programu LLP-Erasmus absolvoval studia na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku se zaměřením na evropské právo a mezinárodní právo veřejné a soukromé.

email: gajdos@achz.cz

____________
____________Koncipient

Lorem Ipsum

email: ____@achz.sk

IVETA ZETOCHOVÁ
IVETA ZETOCHOVÁKoncipient

Iveta již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy sbíralacenné zkušenosti nejen z prostředí advokátní kanceláře, ale absolvovala také odborné stáže na Ministerstvu spravedlnosti ČR či u Hospodářské komoře České republiky, kde působí dosud. Ve své praxi se zaměřuje na civilní a trestní právo.

email: zetochova@achz.cz

____________
____________Koncipient

Lorem Ipsum

email: ________@achz.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Seifertova 455/17
130 00 Praha 3
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Floriánska 19
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.SK